Polityka prywatności
Cel dokumentu

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych o użytkownikach.

Gromadzenie i przetwarzanie danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez HOOKA TV Sp. z o.o. wyłącznie w celu świadczenia usług objętych ofertą Telewizji Internetowej HOOKA TV, w tym drogą elektroniczną lub nawiązania z Państwem kontaktu w celu przystąpienia do świadczenia powyższych usług.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może uniemożliwić kontakt z Państwem lub świadczenie usług przez HOOKA TV Sp. z o.o.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych wymaga udzielenia przez Państwa zgody, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ("Ustawa").

Użytkownicy mogą korzystać z bezpłatnych zasobów Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV w sposób anonimowy. Podanie danych osobowych wskazanych przy rejestracji konta jest niezbędne w celu uzyskania pełnego dostępu do treści płatnych oferowanych za pośrednictwem Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV, a także dokonywania płatności za wybrane materiały.

Podczas wizyty użytkownika w Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy domeny, typu przeglądarki, typu systemu operacyjnego, preferowanych materiałów wideo oraz reklam.

Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV używa narzędzi analitycznych, które pomagają nam określić sposób korzystania użytkowników z Portalu. Celem powyższego jest ciągłe udoskonalanie działania Portalu. Narzędzia te wykorzystują min. pliki cookies.

Dane zbierane przy rejestracji konta

W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego należy podać adres e-mail oraz hasło, które są niezbędne w procesie identyfikacji użytkowników oraz umożliwiają kontaktowanie się przez Administratora z zarejestrowanymi użytkownikami.

W sekcji „Mój profil/konto/edytuj” na stronie www.hooka.tv użytkownik może dobrowolnie podać dodatkowe dane m.in. – miejscowość. Dane te gromadzone są w celu lepszego dostosowywania prezentowanych treści w Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV, a także mogą być zestawiane np. z danymi zapisanymi w plikach cookies w celu badania preferencji użytkowników.

Dane podawane przy płatnościach

Podczas dokonywania płatności kartą za wybrany produkt konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska, a także danych karty kredytowej (numer, data ważności, kod CVV2/CVC2). Wynika to z pełnej integracji z platformą płatności elektronicznych eCard.

Podczas dokonywania płatności przelewem za wybrany produkt konieczne jest podanie danych wymaganych przez operatora płatności.

Administratorem danych osobowych podanych w procesie płatności jest operator użytego systemu płatności, w związku z tym zasady postępowania z danymi podawanymi w trakcie zakupu będą regulować dokumenty partnerów (regulaminy korzystania z usług, polityki prywatności).

Wykorzystywanie danych

Dane użytkowników wykorzystywane są w celu: umożliwienia dostępu do płatnych treści i dokonywania płatności, badania preferencji użytkowników, personalizacji prezentowanych przez nas materiałów wideo oraz reklam, podniesienia jakości świadczonych usług, umożliwienia kontaktu z użytkownikiem (np. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie), prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych produktów własnych administratora danych lub firm trzecich pod warunkiem wyrażenie zgody przez użytkownika na tego typu działania.

Co do zasady Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników. Wyjątek stanowią przypadki, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę lub odbędzie się to na żądanie uprawnionych organów.

Administrator może ujawniać zbiorcze zestawienia statystyczne, jednak dane te nie stanowią danych osobowych i nie pozwalają na identyfikację poszczególnych użytkowników.

Kontakt z użytkownikiem

Administrator może kontaktować się z użytkownikiem za pomocą poczty e-mail, a także telefonicznie (jeśli użytkownik podał numer telefonu). Informacje otrzymywane od Administratora mogą mieć charakter informacyjny (np. odpowiedź na zadane pytanie, informacja o dokonanej płatności), a także marketingowy dotyczący produktów własnych administratora danych lub firm trzecich (jeśli użytkownik wyraził na to zgodę).

Zmiana danych osobowych

Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania i usuwania danych osobowych podanych w zakładce „Profil” na stronie www.hooka.tv.

Dane użyte do logowania (adres e-mail i hasło) można usunąć poprzez usunięcie konta z Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV. Opcja usuwania konta znajduje się w zakładce „Ustawienia” na stronie www.hooka.tv.

Danych podanych w trakcie transakcji zakupu materiału/pakietu nie można zmieniać ani usuwać.

Użytkownik nie ma również możliwości zmieniać lub usuwać danych zbieranych automatycznie (adresu IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, preferowane materiały wideo).

Na podstawie Ustawy, przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania. W celu uzasadnionego czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia danych z bazy danych Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@hooka.tv

Zabezpieczenie danych pobieranych od użytkowników

W celu ochrony Państwa danych osobowych, ich przetwarzanie odbywać się będzie na zasadach właściwych dla poziomu "wysoki" zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024). W szczególności, przesyłanie danych osobowych w sieci publicznej następować będzie przy użyciu szyfrowania HTTPS. Ponadto, w celu zabezpieczenia systemu informatycznego Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV przed dostępem nieuprawnionych osób trzecich, chroniony jest on specjalistycznymi systemami bezpieczeństwa wystawionymi na styku z siecią Internet. Proces autoryzacji (logowania) do Portalu Telewizji Internetowej HOOKA TV, a także formularz rejestracyjny zabezpieczone są za pomocą protokołu SSL, który zapewnia ochronę transmisji danych.

Administrator dokłada wszelkich starań aby dane Użytkowników zabezpieczone były przed nieupoważnionym dostępem, ujawnianiem lub wykorzystywaniem. Dostęp do danych osobowych Użytkowników posiada ograniczona liczba pracowników spółki HOOKA TV Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Hooka TV - korzysta z doświadczonych firm informatycznych które dbają o bezpieczeństwo danych. Wszystkie zebrane dane, informacje i pliki strony hooka.tv jak i bazy danych, przechowywane są u naszego operatora serwerowego firmę Neldor.pl który dokłada wszelkich starań i dba o bezpieczeństwo informacji i danych użytkowników.

Jeśli masz pytania dotyczące bezpieczeństwa lub innych zagadnień związanych z funkcjonowaniem hooka.tv i przekazanych nam danych prosimy o kontakt mailowy kontakt@hooka.tv


Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, w związku z realizacją naszych celów.


Informujemy, iż wszelkie dane, pliki strony, bazy danych i inne dane związane z działalnością naszego serwisu przechowywane są na serwerach firmy Neldor - Karolina Czachorowska., 87-100 Toruń, ul. Pułaskiego 5/2 839-266-71-27.

Newsletter rozsyłamy za pomocą dostawcy usług Quic.pl którego dostawcą jest POLMAN S.A. , ul. Na Skraju 68, 02-197 Warszawa, NIP 118-00-31-958
 , REGON 012110950.

Nasza firma korzysta również z onlinowego systemu do fakturowania gdzie przetrzymywane są dane wszystkich osób które wskazały chęć otrzymania dokumentu sprzedaży pod postacią faktury vat.

Operatorem usług fakturujących jest IFIRMA SA Grabiszyńska 241 B, 53-234 Wrocław, Dolnośląskie
www.power.com.pl, NIP: 898-16-47-572, REGON: 931082394, Nr KRS: 0000281947

Dodatkowo informujemy, iż wszelkie transakcje finansowe (opłaty abonamentowych) obsługuje firma: TPAY

Krajowy Integrator Płatności S.A., ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357  oraz firmę PayPal: Usługę świadczy spółka PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349)


Słownik przydatnych pojęć:

protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, który szyfruje transmisję danych w celu zapewnienia poufności przesyłanych informacji.

kod CVV2/CVC2 - Kod ten jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty. Stanowi rodzaj zabezpieczenia transakcji internetowych. Kod weryfikacyjny wydrukowany jest na odwrocie karty, są to trzy ostatnie cyfry numeru znajdującego się na pasku do podpisu.

pliki cookie – więcej o plikach cookies przeczytasz

adres IP – unikatowy numer, liczba, przypisana do urządzeń podłączonych do Internetu; numer IP może być stały (przypisany trwale do danego urządzenia) lub dynamiczny (zmieniający się wraz z każdym połączeniem).

domena – adres/nazwą witryny internetowej, wpisywana w pasku adresu przeglądarki.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie oraz akceptujesz naszą politykę prywatności.

Zamknij